4-ÅRSBOKA

 

 

Hver høst inviterer vi 4-åringene i Flakstad og Moskenes der de får 4-årsboka under en gudstjeneste. Dette er en del av Trosopplæringsplanen vår.

Noen dager før har vi en samling i kirka der vi gjør oss kjent med boka, kirka og hverandre.

Vi sender ut invitasjon til de vi har oversikt over, men skulle du ikke ha fått det, så er du velkommen til å komme likevel!

Oversikt over når denne samlingen er finner du til ute til høyre her på sida under "Kommende arrangementer"

Oversikt over når og hvor gudstjenesten skal være, finner du under "Kommende gudstjenester" over der igjen.

Dersom dere har lyst til å se litt på boka før dere kommer, så kan dere bla litt i den på denne linken:

http://www.blaiboka.no/index.php?isbn13=9788282490146#/0

Til boka hører det også to CDer som dere kommer til å få på samlingen noen dager før. Normalt vil vi dele ut den først av disse under dåpssamtalen og den andre med 3-årshilsenen for dåp. Men siden vi nettopp har startet med dette, får alle den i forbindelse med utdelingen av boka.

Velkommen!

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web