SØNDAGSSKOLE

 

 

 

Høsten 2011 hadde vi lørdagsklubb 3 ganger med et oppmøte på 6-12 unger. Det er ikke noe dårlig oppmøte, og trivselen har vært stor, både hos barn og foreldre. Men av forskjellige grunner, bl.a. endring av arbeidsoppgaver med mer helgearbeid, ser jeg meg ikke istand til å fortsette med lørdagsklubben nå.

Hvis noen har lyst til å gå sammen om å overta som ledere, foreldre eller andre, er de hjertelig velkommen! Jeg skal selvfølgelig hjelpe du/dere igang.

Jorunn T. Larsen

Diakon


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web