50-årskonfirmantjubileumsgudstjeneste 2018

15.07.15 kl. 11.00 i Flakstad kirke, ved sokneprest Trond Gran

12.08.15 kl. 11.00 i Reine kirke

Kirkekaffe og kaker etter gudstjenesten på kirkestua (Flakstad) og Albertstua (Reine)

Har du vært konfirmert i 1968 i Flakstad, eller Reine kirke og ikke enda har meldt deg på konfirmanttreff? Det kan du gjøre ved å sende melding til post@fmkirken.no eller ringe Flakstad kirkekontor på tlf. 76093145. 

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I FLAKSTAD I 2017:

På bilde fra venstre:
Tor Olav Berre, Tor Egil Hagen, Trond Håkon Einarsen, Kolbjørn Karlsen, Brynjer Abrahamsen
Erlend Langstrand, Tor-Helge Arntzen, Bård Anton Knutsen, Svein Per Hansen, Almar Petter Arntzen, Anne Margrete Johansen
Kjellaug Abelsen, Lotte Torbjørnsen, Drude B. Eriksen, Marianne Karlsen, Kirsti Andersen, vikarprest Ann-Helen Jusnes
Margaret Berre Pettersen, Åse Signe Myrland, Randi Marie Larsen, Marit Friis, Bjørg Alfhild Sponberg, Tove Randi Solhaug, Solveig Olsen

 

 50-ÅRSKONFIRMANTENE I MOSKENES I 2017:

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I FLAKSTAD I 2016:

På bilde fra venstre:
Dagfinn Knutsen, Willy Pettersen, Arve Solhaug, Sigfred Mathisen,, Arne Nilsen, Sidsel Krogtoft
Anne Marie Rishaug, Hild M. Kristensen, Sonja Helene Lie, Sonja Brith Hansen, Eli Marie Karlsen

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I MOSKENES I 2016:

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I FLAKSTAD I 2015:
På bilde fra venstre til høyre:
Kjell Anton Johansen, Per Helmer Kirkesæther, Eigil Jusnes, Steinar Markus Friis

prost Ann-Helen Jusnes, Torbjørn Gunnar Jensen, Trygve Karl Andersen, Svein Tore Petter Larsen, Knut Harald Rørtveit, Rolf Magne Stokvik, Dagrund Freidis Jonette Olsen

Tove Oline Helene Berre Paulsen, Olaug Marie Haugen, Ruth Johanne Jusnes, Anne-Marie Johansen, Inger Hanne Artnzen

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I MOSKENES KIRKE I 2015:

På bilde fra venstre til høyre:
Valter Olsen, sokneprest Trond Gran, Jørn Nilsen
Randi Rasch, Ann Karin Kristiansen, Irene Larsen, Mai Helen Gidske
Gerd Høybakken, Jorunn Kransvik, Lisbeth Kvalvik, Tove Schjølberg og Åse Nilsen

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I MOSKENES I 2014:

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I 2013 I MOSKENES:

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I 2013 I FLAKSTAD:

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I MOSKENES I 2012:

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I FLAKSTAD I 2012:
Walter Jensen, Vigar Lorentzen, Geir Johansen, Roar Arntsen, Ring Knutsen, Frank Einarsen
Olav Larsen, Oddvar Nilsen, Marit Hauge, Venke Jusnes-Hov, Greta Flaaten, Arne Johansen, Odd Surlandsen, sokneprest Trond Gran
Eirin Fredriksen, Ella Pedersen, Gerd Kvalvik, Torill Jusnes, Dagmar Johnsen, Ruth Nordhagen

 

50-ÅRSKONFIRMANTENE I MOSKENES 2011: Hans Inge Berg, sokneprest Trond Gran, Arne Olsen, Arnold Jensen, Ove Larsen, Rolf Møller
Janne Andersen, Elsa Karlsen f. Gullbekkhei
Anne Margrethe Edvardsen f. Scjølberg, Ada Olsen f. Lorentzen, Berit Olsen f. Larsen, Torill Stokke f. Wulff-Nilsen, Liv Monsen f. Olsen

 

50-ÅRSKONFIRMANTER I FLAKSTAD 2011:Svein Mikalsen, Svein Samuelsen, Sigmund Berre
Inge Kirkesæther, Inger Lise Mathisen f. Kaspersen, Anne Marie Nysæter f. Johansen, Gunn Pedersen
Sissel Johnsen f. Gjertsen, Åse Flindt f. Leonhardsen, prost Ann-Helen F. Jusnes, Åshild Kristiansen f. Amundsen,  Britt Johnsen f. Amundsen


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web