VIGSEL


Sommervigsel
Vigselsfri dager
Innmelding til kirkelig vigsel
Folkeregisteret/Skatteetaten
Prøvingsattest
Vigselsamtale
I kirken

Musikk i vigselen
Forbønn etter borgerlig vigsel
Leie av kirkene
Utevigsel

English version - essentials

Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: Den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.

Over halvparten av alle ekteskapsinngåelser i Norge skjer i regi av Den norske kirke. Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren/byfogden. 

De som ønsker å inngå ekteskap skal som før henvende seg til vigsler på stedet der de ønsker å gifte seg. 

Sommervigsel

Det er mange som vil gifte seg om sommeren i Lofoten. Samtidig skal prestene og organistene avvikle ferie i den samme tiden, så det er begrenset hvor mange bryllup vi kan ha hver lørdag. Det er derfor viktig å være ute i god tid for å få avsatt tidspunkt for vigselen.

Kirkekontoret må få godkjenning hos prosten for hvert bryllup, så avtalen er ikke fastlagt før dere har fått skriftlig tilbakemelding som bekrefter avtalen. 

Har dere fått bekreftet dato for vigsel? Ta kontakt med nærmeste Folkeregister/Skattekontor.

Vigselsfrie dager

Ta kontakt med det respektive kirkekontoret for aktuelle dager for bryllup.

I tillegg er det vigselsfritt på lørdagen når det ikke er gudstjeneste i samme kirke dagen etter.

Innmelding til kirkelig vigsel

Planlegger du vigsel i Flakstad sokn? Fyll ut dette skjema og og send det til kirkekontor@flakstad.kommune.no eller Flakstad kirkekontor, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg. Ring 760 93145 hvis det er noe du lurer på.

For Moskenes sendese skjema til E-post: kirkekontor@moskenes.kommune.no eller post: Moskenes menighet, Reineveien 67, 8390 REINE,

Veiledning for utfylling av innmeldingsskjema:
Trossamfunn: Her må man spesifisere mer enn f.eks "kristen". Vi er interresert i om noen av dere er medlem av Den Norske Kirke/Svenska Kyrkan/Russisk Ortodoks/Katolsk/Human-Etisk osv eller ingen trossamfunn. 
E-postadresse og telefonnummer: Ikke glem å oppgi telefonnummeret, selv eventuelt utenlandsk nr.

Folkeregisteret/Skatteetaten

Før ekteskap inngås skal det foretas en prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette er en kontroll bl.a. av at de som skal gifte seg er de som de utgir seg for å være, at de er over 18 år, og at de ikke er gift fra før.

Endringer i Ekteskapsloven fra 1. juli 2009 innebærer at prester og andre vigslere ikke lenger skal stå for prøving av vilkårene for å inngå ekteskap. Prøving skjer nå av Folkeregistrene. Det betyr at de som skal gifte seg og forlovere må fylle ut og levere flere erklæringer til det nærmeste Folkeregisterkontoret. Her finner du skatteetatens Vei til ekteskapet - steg for steg.

Prøvingsattest

Når prøvingen er gjennomført blir prøvingsattesten sendt til brudeparet gjennom altinn. Attesten må sendes til kirkekontoret for at presten skal kunne foreta viselsen. Send gjerne på e-post kirkekontor@flakstad.kommune.no eller til vår adresse Flakstad kirkekontor, Flakstadveien 371, 8380 Ramberg. 

For Moskenes sendes attesten til Moskenes menighet, Reineveien 67, 8390 Reine, evt. e-post: kirkekontor@moskenes.kommune.no 

Dere skal selv sørge for at attesten er sendt til kirkekontoret minst en måned før vigselen.

Vigselssamtale

Før vigselshandlingen har den som skal forrette (vigsleren) - unntaksvis en annen på dennes vegne - en samtale med brudeparet. Dette vil skje etter at kirkekontoret har mottatt Vigselskjemaet og Prøvingsattesten, og vanligvis samme uke som vigselen.

Bor dere ikke i Lofoten? Gi oss beskjed om ønsket/passende dato for samtale/øvelse.

l kirken

Det som skjer i kirken følger en fast liturgi. Måten den foregår på kan du se her.

Pynting i kirken
Vår erfaring tilsier at rydding etter omfattende pynting i kirken blir kirketjeneren sin oppgave, selv om brudeparet avtaler om å ha det ansvaret. Derfor anbefaler vi minst mulig inngrep i kirkedekorasjon. Det som er vanlig er to buketter med villmarksblomster på alteret. Har du egne buketter, bruker vi de. 
Det er forbudt med confetti, spesielt med plastinnhold, både inne i kirka og utenfor. Tenk miljøvennlig. 

Musikk i vigselen og salmevalg

Kantoren er kirkemusikalsk ansvarlig, og gir gjerne råd om valg av musikk. I en vigsel står valg av musikk og salmer sentralt.

Vigselseremonien starter og slutter med egnet musikk.

Dersom dere ønsker ekstra musikkinnslag må det avklares i god tid. Avspilling av musikk fra CD etc. brukes kun unntaksvis i våre kirker. Musikken under seremonien må både m.h.t. tekst og musikalsk uttrykk yte respekt for kirkerommets egenart, det er viktig at den passer inn i helheten.

Kantorene har et stort repertoar, og kan gjerne bidra med musikkinnslag om ønskelig.

Noen bryllupspar ønsker også deltakelse av sang- eller instrumentalsolister. Kantoren kan være behjelpelig med å akkompagnere evt. solist(er). Tydelige og lesbare noter må da leveres i god tid. og en forutsetter at solistene selv innstuderer stoffet. Tidspunkt for øving i kirka avtales nærmere.

Kantorenen kan også foreslå aktuelle solister som dere kan kontakte. Prisen for dette avtales mellom oppdragsgiver og solist.

INN- og UTGANGSMUSIKK - ”BRYLLUPSMARSJER”:

Inn- og utgangsmusikk kan velges av bryllupsparet eller valget kan overlates kantoren. I vår landsdel finnes det rikholdig brylluppsmusikk fra folkemusikkrepertoaret.

Eksempel på slike er:

Bruremarsj fra Lofoten lytt her

Bruremarsj fra Beiarn   lytt her

Brurmarsj fra Lødingen lytt her

Bryrmarsj fra Sørfold   lytt her

Fra det klassiske repertoaret:

Bryllupsmarsj av Bodøkomponisten Fridthjov Anderesen  lytt her

Nyere norske komponister som Ugland, Hovland og Kverno har også fine bidrag.

Fra den felles europeiske tradisjon finnes det mange komposisjoner av bla J.S Bach, Mendelssohn som er egnet som bryllupsmusikk.

Noen eksempler på salmer som egner seg til vigselseremonier:

278  Herre Gud ditt dyre navn og ære 
415  Alltid freidig når du går
651  Kjærlighet fra Gud
233  Kjærlighet er lysets kilde
841  Den blomstertid nå kommer
844  No livnar det i lundar
666  Å leva det er å elska
48    Deilig er jorden
626  Vær meg nær o Gud/ Kumbaja my Lord
440  Kom, kom å hør/ Amazing grace
240  Måne og sol
734  Guds kjærleik er som graset
801  Nå er det morgen/ Morning has broken
655  Guds godhets sang i sinnet
296  Himlen blåner for vårt øye (finnes også i mange visebøker)

Listen er på langt nær fullstendig. Kom gjerne med egne innspill hva salmevalget angår. Kantor og prest hjelper gjerne.

Forbønn etter borgerlig vigsel 

Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. Se ordningen Forbønn for borgelig inngått ekteskap.

Leie av kirkene

Personer som er bosatt i kommunen der vigselen skal foretas betaler ingen leie. 

For personer som kommer fra andre kommuner
og skal ha vigsel i Moskenes eller Reine kirke:                                  kr 3500,-

For personer som kommer fra andre kommuner
og skal ha vigsel i Flakstad kirke:                                                    kr 5000,-

Utevigsel

Utevigsel er mulig, men det kan være ustabilt vær i Flakstad og Moskenes også på sommeren.

Den skal være på et sted der det ellers er vanlig å ha kirkelige handlinger. I Flakstad er disse stedene godkjent:

Flakstadstranden
Nappskaret
Nesland

Godkjente steder i Moskenes:

Vindstad (ved skolen)
Sørvågenvannet

Organisering:

Ved utevigsel stiller kirka bare med prest. Kirka stiller ikke med musiker eller kirketjener. Brudefolk må selv bære de ekstra økonomiske utgifter for organisering av transport, klargjøring av stedet, musikk.

Med klargjøring av stedet menes behov for et fokuspunkt som et alterbord, der presten kan ha ei bok, evt lys og blomster. Hvis det er flere til stede i vigselen, kan det være behov for stoler, mikrofon, lydanlegg – og kanskje tilgang på strøm. Det er lurt å besøke uteplassen i forkant av vigsel og velge et egnet, mindre trafikkert område.

Det er også viktig å ha to vitner til stede under seremonien. Disse kan være forloverne som har signert forlovererklæringen, eller andre myndige personer som har anledning til å delta.

Det må i tillegg finnes et alternativ i tilfelle dårlig vær. Den nærmeste kirka er da alternativet man kan bruke, men da må man i forkant sjekke at den er ledig og at det er greit at man bruker kirka, og det må avklares hvor man kan få tak i nøkkel. Det lokale kirkekontoret vil kunne svare på det.

 

Mer informasjon om kirkelig vigsel finner du på kirken.no

 

 


English version - essentials

Would you like to get married in the Western Lofoten? Welcome!
You can choose one of our three churches: Flakstad, Reine and Moskenes. And we can conduct the ceremony in English. 

Please take contact with us as soon as possible and before you make other arrangments. The first step is: Fill in our Enrollment to Church Wedding - form, so we have your details and can start planning immediately. Here is the form, in English. 

When the date for your marriage is confirmed with us, you can submit your papers to the Norwegian National Registry. 

National Registry (Skatteetaten/Folkeregisteret) is responsible for the legal examination of the conditions for marriage. Bride, groom and witnesses complete and  sign each their forms. National Register will subsequently  issue a Certificate of no Impediment to Marriage, valid for 4 months. Make sure the certificate  is sent directly to our office.

Click here for the English page of the National Registry.

Alternatively, you can get the marriage arranged with your local authorities and provide us with a Marriage Certificate. We will then conduct the church ceremony. 

Outdoor marriage is not necessarily part of a Norwegian tradition and there are good reasons for that:
- Weather is impossible to rely on, even in the summer 
- We have few designated places where the ceremony is possible: Skagsand beach, Nappskaret, Nesland, Sørvågenvannet and Vindstad. 
- You will have to arrange all facilities yourself: sound, chairs, alter, music. 

An outdoors ceremony is however possible and easier to organize if you have a minimalistic approach and few guests.

Keep in mind you need two witnesses. Our organist and verger can be your witnesses in the church, but they will not be present at an outdoors wedding. 

Fees: You may be charged for a fee for the church ceremony, please confirm with the local church office. 

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web