Vi jobber med en bedre løsning for publisering av innkallinger og referater fra menighetsråd-/fellesrådsmøte. Inntil en ny nettside er på plass, er dokumentene tilgjengelig for gjennomsyn på kirkekontoret. Ta gjerne kontakt ved behov. 

Nedenfor er sakslista for neste møte:

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

17.10.2022 kl 17.00

 

Saksliste

FR sak 53/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 54/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 55/22     Organisering av FR/MR møter

FR sak 56/22     Post og orienteringssaker

FR sak 57/22     Budsjett 2022

FR sak 58/22     Regnskap 2022 pr. 30.9.22

FR sak 59/22     Budsjett 2023

FR sak 60/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 61/22     Åpen kirke / Guiding 2022

FR sak 62/22     Tjenesteytingsavtale med kommunen

FR sak 63/22     Forespørsel om guiding privat selskap

FR sak 64/22     Ny leder og nestleder 2023

 

MR sak 56/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 57/22   Høsttakkefest 25.09 - evaluering

MR sak 58/22   Frivillighetsfest 10.11

MR sak 59/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 60/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 61/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 62/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

5.9.2022 kl 17.00

 

Saksliste

FR sak 42/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 43/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 44/22     Post og orienteringssaker

FR sak 45/22     Budsjett 2022

FR sak 46/22     Regnskap 2022 pr. 31.8.22

FR sak 47/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 48/22     Åpen kirke / Guiding 2022

FR sak 49/22     Tjenesteytingsavtale med kommunen

FR sak 50/22     Høring: Digitalisering av Gravferdsmelding

FR sak 51/22     Vertsfellesråd for Flakstad og Moskenes

FR sak 52/22     Forespørsel om guiding privat selskap

 

MR sak 47/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 48/22   Høsttakkefest 25.09.22

MR sak 49/22   Menighetens virksomhetsplan

MR sak 50/22   Frivillighetsfest

MR sak 51/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 52/22   50-års konfirmantjubileum

MR sak 53/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 54/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 55/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

13.6.2022 kl 17.00

Saksliste

FR sak 28/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 29/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 30/22     Post og orienteringssaker

FR sak 31/22     Budsjett 2022

FR sak 32/22     Revisjon regnskap 2021

FR sak 33/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 34/22     Strøm Fredvang gravplass

FR sak 35/22     Åpen kirke / Guiding 2022

FR sak 36/22     Diakon / diakonimedarbeider

FR sak 37/22     Tilbud på / søknad om lilla messehagel og antependum

FR sak 38/22     Tilbud på renovering av prekestolen

FR sak 39/22     Parkering på Flakstad sommeren 2022

FR sak 40/22     Festesak – Statsforvalterens vedtak

FR sak 41/22     Tjenesteytingsavtale med kommunen

  

MR sak 37/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 38/22   Menighetsplan

MR sak 39/22   50-års konfirmantjubileum

MR sak 40/22   Lilla antependium og messehagel – revidert skisse

MR sak 41/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 42/22   Renovering brudestoler

MR sak 43/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 44/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 45/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 46/22   Frivillighetsfest Flakstad og Moskenes

 

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

9.5.2022 kl 17.00

Saksliste

FR sak 19/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 20/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 21/22     Post og orienteringssaker

FR sak 22/22     Budsjett 2022

FR sak 23/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 24/22     Strøm Fredvang gravplass

FR sak 25/22     Åpen kirke / Guiding 2022

FR sak 26/22     Diakon / diakonimedarbeider

 

MR sak 27/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 28/22   50-års konfirmantjubileum

MR sak 29/22   Lilla antependium og messehagel

MR sak 30/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 31/22   Renovering brudestoler

MR sak 32/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 33/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 34/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 35/22   Renovering prekestol

MR sak 36/22   Vårdugnad kirke, kirkehage og kirkestue

 

 

 Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

21.3.2022 kl 17.00

Saksliste

FR sak 09/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 10/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 11/22     Post og orienteringssaker

FR sak 12/22     Disponering av drifts- og investeringsmidler 2020

FR sak 13/22     Årsregnskap 2021, årsmelding og statistikk

FR sak 14/22     Udisponerte investeringsmidler 2021

FR sak 15/22     Budsjett 2022

FR sak 16/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 17/22     Strøm Fredvang gravplass

FR sak 18/22     Åpen kirke / Guiding 2022

 

MR sak 16/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 17/22   50-års konfirmantjubileum

MR sak 18/22   Lilla antependium og messehagel

MR sak 19/22   Barnas alter

MR sak 20/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 21/22   Renovering brudestoler

MR sak 22/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 23/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 24/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 25/22   Menighetens årsmøte

MR sak 26/22   Søppeltømming Flakstad og Fredvang gravplasser

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til menighetsrådsmøte

23.2.2022 kl 17.00

Saksliste

MR sak 00/22   Godkjenning av innkalling og saksliste

MR sak 11/22   Menighetens årshjul

MR sak 12/22   Gudstjenester og offer vinter/vår/sommer 2022

MR sak 13/22   Gjennomgang av menighetens virksomhetsområder

MR sak 14/22   Lilla antependium og messehagel

MR sak 15/22   Barnas alter

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

24.1.2022 kl 17.00

Saksliste

FR sak 00/22     Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/22     Godkjenning og signering av protokoll forrige møte

FR sak 00/22     Post og orienteringssaker

FR sak 01/22     Årsregnskap 2021, årsmelding og statistikk

FR sak 02/22     Udisponerte investeringsmidler / tilskudd 2021

FR sak 03/22     Budsjett 2022

FR sak 04/22     Møteplan 2022 revidert

FR sak 05/22     Forprosjekt utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/22     Strøm Fredvang gravplass

FR sak 07/22     Brannsikring Flakstad kirke

FR sak 08/22     Andre investeringer 2022

 

MR sak 00/22   Gudstjenester og offer 2022, Prestens hjørne

MR sak 01/22   Coronasituasjonen

MR sak 02/22   50-års konfirmantjubileum

MR sak 03/22   Lilla antependium og messehagel

MR sak 04/22   Monter til gammel messehagel og utstilling

MR sak 05/22   Barnas alter

MR sak 06/22   Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 07/22   Renovering brudestoler

MR sak 08/22   Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 09/22   Arbeidsgruppe Barn og unge

MR sak 10/22   Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

7.12.2021 kl 18.00 -> 14.12

 

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 12.10.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/21  Festesak

FR sak 07/21  Budsjett 2022

FR sak 08/21  Koronamidler del 4

FR sak 09/21  Valg leder og nestleder for 2022

FR sak 10/21  Strøm Fredvang gravplass

FR sak 11/21   Møteplan 2022

FR sak 12/21  Overføring av OVF-midler til 2022

FR sak 09/20  Brannsikring

FR sak 22/20  Renovering

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021, ny plan for 2022 og Prestens hjørne

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Blåtur for eldre

MR sak 06/21 Ny gang ned til kirka og tilgang m/rampe

MR sak 07/21 Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 08/21 Monter til gammel messehagel og utstillingsrom

MR sak 09/21 Dugnad i kirka

MR sak 10/21 Døpefont

MR sak 11/21 Brudestoler

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

 

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

12.10.2021 kl 18.00

 

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 28.9.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/21  Festesak

FR sak 07/21  Budsjett 2022

FR sak 09/20  Brannsikring

FR sak 22/20  Renovering

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Blåtur for eldre

MR sak 05/21 Høsttakkefest 26. september

MR sak 06/21 Ny gang ned til kirka og tilgang m/rampe

MR sak 07/21 Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 08/21 Monter til gammel messehagel

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

28.9.2021 kl 18.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.8.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/21  Festesak

FR sak 07/21  Budsjett 2022

FR sak 09/20  Brannsikring

FR sak 22/20  Renovering

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Blåtur for eldre

MR sak 05/21 Høsttakkefest 26. september

MR sak 06/21 Ny gang ned til kirka og tilgang m/rampe

MR sak 07/21 Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 08/21 Monter til gammel messehagel

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

11.8.2021 kl 18.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.5.21 (17.6 avlyst)

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021, inkl. Koronamidler

FR sak 06/21  Festesak

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

17.6.2021 kl 19.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.5.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 06/21 Dåpsbilde

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

11.5.2021 kl 18.00

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 21.4.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Diakoni i menigheten

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

16.3.2021 kl 18.00

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 26.1.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 03/21  Årsregnskap 2020, årsmelding og statistikk

FR sak 04/21  KLP og premiefond, ekstraordinær tilbakeføring i 2021

FR sak 05/21  Bistand til forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

FR sak 29/20  Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20  Barnas alter

FR sak 31/20  Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 02/21 Menighets-/årsmøte for 2020

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 02/20 Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 21/20 Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

26.1.2021 kl 18.00

 FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 8.12.20

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21 Budsjett og regnskap 2021

FR sak 03/21 Årsregnskap 2020, årsmelding og statistikk

FR sak 09/20 Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20 Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20 Brannsikring kirkestua

FR sak 29/20 Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20 Barnas alter

FR sak 31/20 Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

FR sak 32/20 Kommunikasjonsløsning i kirka

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 02/20 Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 21/20 Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

8.12.2020 kl 18.00

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 24.10.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (høring)

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20 – Brannsikring kirkestua

FR sak 26/20 – Budsjett 2021

FR sak 27/20 – Møteplan 2021

FR sak 28/20 – Valg av leder og nestleder for 2021

FR sak 29/20 – Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20 – Barnas alter

FR sak 31/20 – Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

FR sak 32/20 – Kommunikasjonsløsning i kirka

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020, gudstjenesteplan for 2021

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - ny liturgi og samisk språkmarkør

MR sak 16/20 – Corona-situasjonen

MR sak 20/20 – Menighets-/brukerundersøkelse

MR sak 21/20 – Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

14.10.2020 kl 18.00

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 24.09.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

FR sak 20/20 – Kirkelig organisering

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 23/20 – Kompensasjon inntektsbortfall

FR sak 24/20 – Vedlikehold orgel Flakstad kirke

FR sak 25/20 – Brannsikring Kirkestua

FR sak 26/20 – Budsjett 2021

                                                                                              

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020, Prestens hjørne

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

MR sak 19/20 – Høsttakkefest

MR sak 20/20 – Diakoni i Flakstad

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

24.09.2020 kl 19.00

  

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 17.06.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 17/20 – Revisorrapport regnskap 2019

FR sak 18/20 – Økonomireglement

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (høring)

FR sak 20/20 – Kirkelig organisering

FR sak 21/20 – Revisjon av Utleiereglement – gravferd

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 23/20 – Kompensasjon inntektsbortfall

FR sak 24/20 – Vedlikehold orgel Flakstad kirke    

                                                                                  

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

MR sak 19/20 – Høsttakkefest

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

17.06.2020 kl 19.15

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 06.05.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, orientering til kommunen

FR sak 15/20 – Ledig stilling som Diakon (50% stilling)

FR sak 16/20 – Menighetssekretær (35% stilling)

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

 

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

06.05.2020 kl 18.00

 

 FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 29.01.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 01/20 – Kontooversikt og resultat pr 31.12.19

FR sak 02/20 – Budsjett for 2020

FR sak 03/20 – Støyskjerming/beplanting på kirkegård mot E10

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 08/20 – Taushetserklæring fellesrådsmedlemmer

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 10/20 – Godtgjørelse til fellesrådets leder

FR sak 11/20 – Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Forhandlingsutvalg

FR sak 12/20 – Lønn kirkeverge

FR sak 13/20 – Innsyn i MR/FR saker

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, oppdatering til kommunen

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer vår/sommer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd 19. januar 2020 -> 2. april 2020

MR sak 03/20 – Gudstjeneste Langfredag i Flakstad kirke m/Lilian Dijkema

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 11/20 – Konserthenvendelser for Pinsehelgen 30-31. mai

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 13/20 – Utsettelse av konfirmasjon – ny dato

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning

MR sak 15/20 – Fasteaksjonen, innsamling Kirkens Nødhjelp (digitalt)

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 17/20 – En digitalisert kirke i Corona-pandemiens tid

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web