Menighetsrådsmedlemmer 2020 -2023


 Valgt ved kirkevalget i 2019. Menighetsrådet/Fellesrådet består pr. 1.9.2023 av:

Veronica Olaisen (leder)

Geir Anfelt Halstensen (nestleder)

Turid Helene Aksberg

Gro Anita Nilsen

Bergljot Synnøve Rørtveit

 

Marit Friis Eliassen (1. vara)

Aud Irene Soløy

Anne Margrethe Myklebust

Synnøve Rosen

Bente Kari Eriksen

 

Kommunens representant:

Knut-Ivar Johansen

Nina Seljeseth (vara)

 

Biskopens representant:

NN, sokneprest

Kristine Sandmæl, prost (vara)

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web