Menighetsrådsmedlemmer 2019-2023


 

Menighetsrådet/Fellesrådet består av:

Gunn-Bente Andresen (leder)

Geir Anfelt Halstensen (nestleder)

Veronica Olaisen

Turid Helene Aksberg

Gro Anita Nilsen

Bergljot Synnøve Rørtveit

 

Vara:

Marit Friis Eliassen (1. vara)

Aud Irene Soløy

Anen Margrethe Myklebust

Synnøve Rosen

Bente Kari Eriksen

 

Kommunens representanter:

Knut-Ivar Johansen

Nina Seljeseth (vara)

 

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web