KIRKELIGE ANSATTE

Flakstad Moskenes 


Lisbeth Eriksen

Kirkeverge i Flakstad
Telefon: 760 93145 / 924 35 809
kirkeverge@flakstad.kommune.no 

Anne-Britt Hagen Lunde
Kirkeverge i Moskenes
Telefon: 98017630
kirkekontor@moskenes.kommune.no
 


Lill-Eivor Kroken
Kirketjener i Flakstad
Telefon: 760 93145 / 975 84 491
kirkekontor@flakstad.kommune.no 

Martin Osunwa
Kirketjener i Moskenes
Telefon: 968 24 878
kirkekontor@moskenes.kommune.no 

Ehren Wiener
Kirkegårdsarbeider i Flakstad
Telefon: 760 93145 / 464 24 681
kirkekontor@flakstad.kommune.no  

Anne Jorid Gjertsen
Kirkegårdsarbeider i Moskenes
Telefon: 913 68 257 
kirkekontor@moskenes.kommune.no 

 

Felles

 

 
Jorunn Tetlie
Sokneprest i Flakstad og Moskenes
Telefon: 760 93145/906 98 462
jorunn.tetlie@flakstad.kommune.no
 

 

 

Ray Weber
Organist i Flakstad og Moskenes
tlf: 41177868
rayweber71@gmail.com
kirkekontor@flakstad.kommune.no

 

 

 Monica Østeig
Trosopplæringskoordinator Vest-Lofoten
Tlf: 40449963/90920261
trosoppl@vestvagoy.kirken.no

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web