Menighetsrådsmedlemmer 2020 -2023


 Valgt ved kirkevalget i 2019. Menighetsrådet/Fellesrådet består pr. 1.1.2022 av:

Ingjerd Martinsen (leder)

Margrete Tennes (nestleder)

Kjellaug Flakstad Bunes

Nina Larsen

Trond Bendiksen

Jon Arvid Bendiksen

 

Vara:

Lill Nilsen (1. vara)

Runhild Olsen

Gunnar Kirkesæther

 

Kommunens representant:

Lillian Rasmussen, ordfører

Britt-Helen Olsen (vara)

 

Biskopens representant:

Jorunn Tetlie, sokneprest

Kristine Sandmæl, prost (vara)

 

 

Lysmesse
Søndag 10/12-2023 kl 18.00
Sted Reine kirke
Info

Lysemesse felles for Flakstad og Moskenes hvor neste års konfirmanter deltar.

Liturgi Gudstjeneste

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web