Den norske kirke arbeider med innføring av nye gudstjenester basert på hva menighetene selv ønsker.

Mange steder er de kommet langt, andre steder - som hos oss er vi i oppstartsfasen av arbeidet.

Vil du se hvordan man har arbeidet nasjonalt, så følg denne linken her.

Biskopen har åpnet for at vi kan bruke inntil to år på innføringen av det nye - hvis vi gjør noen endringer i de nåværende gudstjenestene våre.

Disse er utarbeidet av en lokal komite og godkjent av Menighetsrådet. I disse dager skal Menighetsmøtet få de forelagt.

Når det har uttalt seg skal saken sendes biskopen til godkjennelse.

Disse midlertidige liturgiene vil vi bruke til de nye er på plass. Men vi vil i tiden framover prøve ut forskjellige løsninger på både tekster og musikk. Dette vil bli presentert her.

De midlertideige liturgiene finner du ved å følge disse linkene:

Midlertidig Høymesse

Liturgiene "Familiegudstjeneste" og "Familiemesse" har vi søkt om å få beholde slik de er.

 

Musikkgudstjeneste
Søndag 15/10-2023 kl 18.00
Sted Flakstad kirke
Info

«Blå salme» Vi synger nye og gamle salmer i ei urolig tid. Ønskesalmer og mulighet for lystenning.


Kveldsmat i kirkestua. Markering av Verdensdagen for psykisk helse. Prostiprest Ryan og kantor Weber


 

Liturgi Gudstjeneste

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web