http://www.fmkirken.no/images/originale/Gt.perm 1..jpg

Menighetsmøter om liturgier

Publisert: 13/11-2012 av Trond Gran

Den norske kirke er i gang med innføring av nye liturgier, så også vi i Flakstad og Moskenes. Søndag 18. og 25. skal menighetsmøtene i Moskenes og Flakstad få komme med kommentarer på det menighetsrådet har vedtatt.

Noen er kommet langt i sitt arbeid med nye gudstjenester, andre kort. Og vi er blant de sistnevnte. Men vi har søkt biskopen om å få ta dette litt med ro og bruke inntil to år på å lage og innføre nye gudstjenester hos oss.

For å godkjenne det har biskopen satt som forutsetning at menighetsrådene vedtar medlertidige gudstjenesteordninger og sender de til godkjennelse. Som del av den prosessen må Menighetsmøtet uttale seg om de. Dette skal altså skje de kommende to søndagene

Vi har laget forslag om fire forskjellige gudstjenestetyper, to uendrede og to med litt forskjell fra det gamle.

De uendrede er "Familiegudstjenesten" og "Familiemessen". de to endrede er "Høymessen med nattverd" og "Forenklet gudstjeneste uten nattverd".

Vi har brukt de to siste en tid, og du finner trykte eksemplarer av de i alle kirkene våre, men vil du se på de i elektronisk form, så finner du de her.

De to endrede finner du her:

Søndag 18.11 går vi gjennom de på Menighetsmøte i Reine kirke rett etter gudstjenesten.

Søndag 25.11 gjør vi det samme i Flakstad kirke.

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web