http://www.fmkirken.no/images/originale/Misjonsplakat_1.jpg

Flakstad misjonsforening 150 år!

Publisert: 25/09-2012 av Trond Gran

Helga 29. og 30. september skal vi feire at "Flakstad Prestegårds Misjonsforening" er minst 150 år!

Dagens forening

På et foreningsmøte i vinter i dagens misjonsforening på Flakstad begynte damene å diskutere hvor gammel foreningen egentlig var. Og etter litt etterforskning fant de ut at den var minst 150 år - og at den har vært drevet sammenhengende i alle disse årene!

Presten Rynning skriver i 1861: «i Flakstad har været en Forening, hensygnet, men nu igjen i nogen Virksomhet.»

 

Prestegården på Flakstad

Misjonsforeningen ble etter all sannsynlighet stiftet i prestegården på Flakstad. Prestefrua var den selvskrevne "formannen" i foreningen, og møtene ble holdt der, for der var det best plass.

Derfor er det med stor glede at vi får låne prestegården til arrangementer under jubileet.

NMS-logo

Misjonsforeningen har i alle år vært knyttet til Det Norske Misjonsselskap. Derfor er det veldig hyggelig at en av lederne der, Programleder i NMS Anne Kristin Kristiansen kommer og vil være sammen med oss på jubileet. Hun vil delta både under samlingen på lørdag ettermiddag og under gudstjenesten på søndag.

På lørdag vil vi fokusere på misjonsforeningens historie, på hva misjon er i vår menighet i dag, og få et utblikk på hvordan moderne misjon jobber i dag.

Samlingen begynner i Flakstad Prestegård kl 1730.

 

Sandell

Umiddelbart etter at den samlingen er ferdig, kl. 2000, blir det et Lina Sandell-portrett, en konsertforestilling med solosang, allsang og fortelling i Flakstad kirke. Denne er ved Johnny Van Hal, Brita F. Leutert, Gudrunn Berre og Anne Helen F Jusnes.

 

Flakstad kirke

Festgudstjenesten på søndag kl. 1100 blir selvfølgelig i Flakstad kirke. Den blir ved Domprost Elin Vangen, Prost i Lofoten Ann Helen F. Jusnes og sokneprest Trond Gran. I tillegg vil som nevnt Anne Kristin Kristiansen fra NMS og andre ansatte fra Flakstad menighet delta.

Under kirkekaffen etter gudstjenesten - som selvfølgelig blir i Prestegården, vil vi få flere hilsner i tillegg til en solid kirkekaffe.

Og da vil det også bli offentliggjort hvem som har vunnet hva i det store lotteriet som har foregått helt fram til lørdagen. For i kjent misjonsforeningsstil har det vært et lotteri med flotte gaver der inntekten går til NMS.

Gavene

Så derfor: Hjertelig velkommen til et flott, aktuelt og historisk jubileum på Flakstad!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web