http://www.fmkirken.no/images/originale/Diverse/turister-sommer-2012-3S.JPG

TURISTENE STRØMMER TIL KIRKENE

Publisert: 14/09-2012 av Arne Tveit

Sommerturistsesongen er over - også i kirkene. Mens mange av de faste kirkegjengerne er på ferie strømmer turistene til kirkene våre. Noen av kirkene våre er åpne veikirker som er åpne et visst antall timer hver dag, eksempelvis Vågan, Borge og Flakstad.

Flakstad og Buksnes kirker har mange besøkende fra cruiseskipene - da kommer det busslaster med turister for å besøke kirken.

Flakstad kirke har hatt 8800 besøkende gjennom sommeren. Til sammen har omtrent 30 000 turister vært innom på turistbesøk i ei av kirkene i Lofoten prosti denne sommeren. 

Hva gjør så turistene i kirka? Noen kommer innom bare for å se. Andre setter seg i benken for en rolig stund - kanskje bruker de tiden til en fin samtale med Gud.

Noen turister får også servert musikk når de kommer - i mange av kirkene har det være konserter gjennom sommeren.

Noen er interesserte i kirkas historie og arkitektur, men vi opplever minst like ofte at de spør oss ut om det lokale kirkelivet i Lofoten - hvordan driver vi den lokale kirka vår.

Både av tilbakemeldingene vi får der og da, og gjennom meldinger vi får i etterkant, ser vi at mange setter stor pris på å få komme inn i kirkene våre om sommeren. 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web