Om Moskenes lørdagsklubb våren 2012

Publisert: 05/02-2012 av Jorunn Tetlie Larsen

Det blir ikke lørdagsklubb med diakonen våren 2012

Bla.a på grunn av omlegging av arbeidsoppgaver, med mer helgearbeid, blir det vanskelig for meg som diakon å drive lørdagsklubb annenhver lørdag. Dette er noe jeg beklager sterkt, og hvis det er noen som kan tenke seg å overta som leder/ledere, skal jeg selvfølgelig hjelpe dem igang. Foreløbig takk for meg i Lørdagsklubben!

Med hilsen fra diakon Jorunn 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web