http://www.fmkirken.no/images/originale/Diverse/same.JPG

GUDSTJENESTE KL. 1900 PÅ SAMEFOLKETS DAG

Publisert: 03/02-2012 av Ann-Helen Fjelstad Jusnes og Arne Tveit

Mandag 6.februar er det samefolkets dag. Da feires det gudstjeneste i Hol kirke klokken 19.00 (ikke klokken 17 som det står i avis-annonsen)

I 2012 er Samefolkets dag for første gang en fullt integrert merkedag i Den norske kirkes ordninger. Dette er resultat av vedtak fattet av Kirkemøtet i gudstjenestereformen. Samene er ett folk med bosettingsområder i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Samenes land strekker seg fra Kola-halvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge og Idre i Sør-Sverige. Dette området kalles Sápmi - Sábme - Saemie.

Samenes nasjonaldag ble feiret første gang i 1993. Den 15. samekonferansen i Helsinki besluttet i juni 1992 at nasjonaldagen skulle være den 6. februar. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland.

For tredje gang vil Den norske kirke i Lofoten markere denne dagen med gudstjeneste i Hol kirke på Samefolkets dag 6.februar.. Gudstjenesten er et samarbeid mellom Flakstad og Hol menigheter. Kantor Brita Falch Leutert fra Flakstad og sokneprest Marit Plener Gran fra Hol er ansvarlige for gudstjenesten. Prost Ann-Helen Fjeldstad Jusnes holder preken og Hans og Tytti Mørkved fra Flakstad deltar med sang og forbønn, mens Britt Waag og Arnfinn Fagerheim er tekstlesere. Mye av liturgien vil foregå på nordsamisk, og salmene vil vi kunne synge både på samisk og norsk.

Den norske kirke ved samisk kirkeråd oppfordrer alle menigheter til å markere denne dagen, og slik tydeliggjøre at både det samiske og det norske hører hjemme i våre menigheter. Selv om samisk språk er ganske fremmed for menighetene i Lofoten vil vi gjennom dette løfte frem den samiske kultur og det samiske språk og gi det en naturlig plass i våre gudstjenester.

Det er en spesiell opplevelse og være med på en gudstjeneste der det brukes både norsk og samisk, og vi vil ønske alle uansett språk og bakgrunn velkommen.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web