http://www.fmkirken.no/images/originale/Godt nytt.jpg

Nytestamentet til 11-åringer

Publisert: 01/02-2012 av Trond Gran

Nå i februar kan 11-åringer i Flakstad og Moskenes få sitt eget Nytestamente

Flakstad og Moskenes menigheter har i mange år hatt den tradisjonen at 11-åringer er blitt invitert til kirka for å få sitt eget Nytestamente.

I år vil dette skje under gudstjenesten i Moskenes kirke den 5. februar kl. 1100

og under gudstjenesten i Flakstad kirke den 12. februar kl. 1100.

De vi har oversikt over skal ha fått tilsendt brev med invitasjon, men det er ikke noe i veien for at andre 11-åringer som vil ha boka kan stille opp.

Det er mange grunner til at vi gjør dette.

Vi synes det er viktig at de selv har tilgang til denne helt spesielle kilden for liv, lære og kultur som denne boka er. 11-åringene har gjennom skolen og i møte med kirka i ulike sammenhenger fått høre mange av de kjente fortellingene fra boka, men nå er det på tide å kunne se selv.

Tradisjonelt har skolen undervist om Nytestamentet på dette alderstrinnet, og selv om forholdet mellom skole og kirke nå er annerledes, gjøres dette fremdeles. Og da er det jo greit å ha sin egen.

Samtidig legger vi vekt på bibelen og fortellingene i den i vår Trosopplæringsplan, og mange aktiviteter vil fokusere på de kjente fortellingene.

Og om noen få år kan de være konfirmanter, og da skal de lære mer om den og av den.

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web