http://www.fmkirken.no/images/originale/Diverse/kurs-svolver-1s.JPG

Kurs for fellesråd og menighetsråd

Publisert: 27/01-2012 av Arne Tveit

Denne uken har 40 rådsmedlemmer fra Lofoten vært på kurs om hvordan drive kirkelig fellesrådsarbeid, mandag i Vest-Lofoten, tirsdag i Vågan. (I Flakstad og Moskenes er det menighetsrådene som også er fellesråd, i Vestvågøy og Vågan har en egne kirkelige fellesråd) Fellesrådene har ansvar for kirkens økonomi, de er arbeidsgiver for de kirkelige ansatte (utenom prestene), de har ansvar for driften av kirkegårdene, og de har ansvar for teknisk drift av kirkebyggene m.m.

Mens menighetsrådene har ansvaret for aktiviteten i menigheten - gudstjenester, konfirmantundervisning, barnearbeid, diakoniarbeid m.m., kan en forenklet si at fellesrådet har ansvar for rammeverket.

I årene som kommer vil de kirkelige fellesrådene stå foran mange utfordringer. På kursene kunne vi med glede konstatere at vi har mange ivrige og dyktige medlemmer i rådene våre. Kirka vil aldri kunne drives av bare ansatte. Vi vil alltid være avhengig av frivillige medarbeidere - også i rådene. 

Kursholder var Marit Halvorsen Hougsnes, direktør ved Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, KA. 

(bildene er fra kurset i Svolvær)

www.fmkirken.no


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web