http://www.fmkirken.no/images/originale/kursL.JPG

Gudstjeneste for alle

Publisert: 22/01-2012 av Arne Tveit

Onsdag og torsdag denne uken var alle organister, prester, diakoner, menighetspedagoger i Lofoten på kurs for å sette seg inn i den nye gudstjenestereformen. I løpet av månedene som kommer skal hver menighet i Lofoten ta stilling til hvordan gudstjenesten skal være i deres kirke.

Fra gamle filmer og historier har vi lært oss at gamle dagers gudstjenester var ganske annerledes enn de gudstjenestene vi har i kirken i dag. Opp gjennom historien har vi hatt flere reformer av gudstjenesten. Nå er det over 30 år siden forrige reform, så etter oppfordring fra ungdommens kirkemøte har en nå i noen år arbeidet med en ny reform.

www.vestvagoy.kirken.no
(evangelieprosesjon)

En av de mest synlige endringene denne gangen er at innenfor gitte rammer kan hver enkelt menighet bestemme hvordan de vil at gudstjenestene skal være hos dem. En annen endring er at det blir enda tydeligere enn før at Gudstjenesten ikke er som en konsert der presten og organisten underholder mens vi andre sitter i kirkebenkene og konsumerer. Gudstjenesten er noe vi skaper sammen, alle vi som er tilstede.

Det er menighetsrådene som til slutt bestemmer hvordan de lokale gudstjenestene skal være, men underveis ønskes det innspill fra alle interesserte kirkegjengere. Hva synes vi er bra med dagens gudstjeneste? Hva må vi for all del prøve å beholde? Hva kan vi godt tenke oss å få endret? Vi kan ende opp med at fremtidens gudstjenester blir ganske lik dem vi kjenner i dag - eller de kan bli ganske forskjellige.

www.vestvagoy.kirken.no
(Brita Falch Leutert øver inn liturgi før en av gudstjenestene)

I løpet av de to dagene med kurs ble det blant annet gjennomført 3 veldig ulike gudstjenester - folkemusikk, gregoriansk musikk, gospelmusikk, talekor. Ulike prosesjoner og liturgier.  Etterpå var det evaluering: hva likte vi, hva likte vi ikke. Med 30 deltakere på kurset hadde vi 30 ulike oppfatninger av hva vi likte og ikke likte. Men det er som sagt ikke de ansatte, men menigheten som til slutt skal gjøre valgene på hvordan de vil ha det.

Ved startskuddet av reformen 1.søndag i advent holdt preses Helga Haugland Byfuglien en hilsen. Den kan du se på youtube her

www.vestvagoy.kirken.no
(Kursholdere var sokneprest Marit Plener Gran og organist Ingjerd Grøm. Mandag drar de videre for å holde kurs i andre prosti)

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web