Menighetsrådet i Flakstad 2023-2027 konstituert

Publisert: 02/11-2023 av Lisbeth Eriksen

Gratulerer Irene Sandnes som leder og Siv K. Nygård som nestleder!

Konstituerende møte skal avholdes innen utgangen av oktober i valgåret, jf. virksomhetsreglene §1 nr. 2. Møtet ble avholdt den 17. oktober. 

Siden det i Flakstad er kun ett råd, dvs. at menighetsrådet har fellesrådsfunksjon, vil det ikke foretas valg av menighetsrådsmedlemmer til kirkelig fellesråd slik det gjøres i andre sokn (hvor det er flere menighetsråd og ett fellesråd). Flakstad kirkelige fellesråd består av alle de faste medlemmene i menighetsrådet, pluss 1.vara, biskopens representant, og kommunens representant.

Det nyvalgte menighetsrådet trer i funksjon 1. november og kirkelig fellesråd 1. desember i valgåret. Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner, dvs. i kommuner med bare ett sokn, trer i funksjon som menighetsråd 1. november og i fellesrådsfunksjonene 1. desember i valgåret.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web