Forhåndsstemming kirkevalget 2023 i Flakstad og Moskenes

Publisert: 08/08-2023 av Lisbeth Eriksen

Nytt av året er at du kan forhåndsstemme digitalt. Det gjør du på www.kirkevalget.no fra 10. august til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme fysisk fra 10. august til 8. september som beskrevet her.

Fysisk forhåndsstemming til kirkevalget 2023 kan gjøres for FLAKSTAD her:

* FLAKSTAD KIRKE 13. august kl. 12-13

* KIRKEKONTORET Rådhuset, 14. august kl. 12-15 og 31. august kl. 15-20

 

Fysisk forhåndsstemming til kirkevalget 2023 kan gjøres for MOSKENES her:

* MOSKENES KIRKE 13. august kl. 19-20

* REINE KIRKE 20. august kl. 13-14

* KIRKEKONTORET Rådhuset, 21. august kl. 12-15 og 31. august kl. 15-20

 

Se også felles annonsering om kirkevalget fra Lofoten prosti, og for Flakstad og Moskenes på vanlige oppslagssteder, på hjemmesiden vår www.fmkirken.no og på www.kirkevalget.no

Godt valg!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web