Forhåndsstemming kirkevalget 2023 i Lofoten prosti

Publisert: 08/08-2023 av Lisbeth Eriksen

Her er din mulighet til å påvirke fremtidens kirke. Hva er viktig for deg? Vis det med en stemme i kirkevalget!

Er du medlem i Den norske kirke og er 15 år eller eldre i 2023, har du stemmerett i kirkevalget. 

Nytt av året er at du kan forhåndsstemme digitalt. Det gjør du på www.kirkevalget.no fra 10. august til og med 6. september.

Du kan forhåndsstemme fysisk fra 10. august til 8. september. Fysisk forhåndsstemming kan gjøres i de forskjellige sokn, og kunngjøres her på siden for hhv Flakstad og Moskenes.

Valgkort og valglokale

Det vil ikke bli sendt ut valgkort fra kirkevalget slik som for kommune- og fylkestingsvalg, men husk å ta med legitimasjon. Stemmekretser og valglokaler vil være de samme for kirkevalget som for kommune- og fylkestingsvalg.

Du kan også stemme fysisk i valglokalet nærmest deg på valgdagen 11. september. Informasjon om dette vil bli kunngjort senere.

To valg

Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til

  • menighetsrådet i ditt sokn
  • bispedømmeråd og Kirkemøtet
Godt valg!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web