Kunngjøring av endelige valglister for valg av menighetsråd i Flakstad og Moskenes

Publisert: 23/05-2023 av Lisbeth Eriksen

Kirkevalget 2023

Nominasjonslistene til menighetsrådene i Flakstad og Moskenes er klare. Listene nedenfor er i prioritert rekkefølge.  Det velges 6 faste medlemmer til hvert menighetsråd. Sokneprest er fast representant.

Flakstad:

 1. Irene Sandnes, f. 1961, Vestvågøy
 2. Siv Kathrine Nygård, f. 1966, Fredvang
 3. Kristine Friis, f. 1983, Ramberg
 4. Ann-Hariet Rostad Jensen, f. 1954, Fredvang
 5. Gunn-Bente Andresen, f. 1956, Ramberg
 6. Anita Tilrum, f. 1968, Mølnarodden
 7. Vivian Eriksen, f. 1971, Ramberg
 8. Tone Annie Soløy Knutsen, f. 1979, Fredvang
 9. Merete Johansen, f. 1958, Ramberg
 10. Grethe Karin Iversen, f. 1959, Ramberg
 11. Silje Dreyer Eriksen, f. 1983, Mørkved
 12. Iris Leonhardsen, f. 1967, Mørkved

Moskenes:

 1. Ingjerd Martinsen, f. 1956, Sørvågen
 2. Margrete Tennes, f. 1985, Reine
 3. Jon Arvid Bendiksen, f. 1988, Sørvågen
 4. Heidi Møller, f. 1971, Reine
 5. Nina Larsen, f. 1971, Reine
 6. Anita Edvardsen, f. 1972, Sørvågen
 7. Wenche Johnsen, f. 1973, Reine
 8. Thore Hansen, f. 1957, Sørvågen
 9. Nina Arntzen, f. 1959, Sørvågen
 10. Ann Karin Kristiansen, f. 1951, Sørvågen
 11. Gunnar Kirkesæther, f. 1963, Sørvågen


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web