Kirkevalg 2023 - Nominasjonslister

Publisert: 11/04-2023 av Lisbeth Eriksen

Det sittende menighetsrådet har gjennom sin nominasjonskomité laget nominasjonsliste for de som har sagt ja til å stille til valg i høst (Kirkevalget 2023 er mandag 11. september 2023, samtidig som kommune- og fylkestingsvalg). Dette gjelder for både Flakstad og Moskenes.

Det jobbes med å få ferdig listene med mer informasjon om de enkelte kandidatene. Her er de godkjente nominasjonslistene for hhv. Flakstad og Moskenes:

 

FLAKSTAD

Irene Sandnes

Gunn-Bente Andresen

Siv Kathrine Nygård

Kristine Friis

Silje Dreyer Eriksen

Anita Tilrum

Vivian Eriksen

Tone Annie Soløy Knutsen

Merete Johansen

Grete Karin Iversen

Mariann Abelsen

Ann-Hariet Rostad Jensen

Iris Leonhardsen

Anne Margrethe Myklebust

 

MOSKENES

Ingjerd Martinsen

Margrete Tennes

Heidi Johnsen Møller

Jon Arvid Bendiksen

Nina Larsen

Ann Karin Kristiansen

Wenche Johnsen

Thore Hansen

Marit Ingebrigtsen

Anita Edvardsen

Gunnar Kirkesæther


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web