http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Moskenes kirke m stillas.JPG

Dugnadsarbeidet på Moskenes kirke er i gang!

Publisert: 17/07-2014 av Trond Gran

Som nevnt tidligere trenger Moskenes kirke sårt til oppussing, og nå har dugnadsgjengen kommet godt i gang.

Dugnadsånden lever i beste velgående i Moskenes. Nå er det Moskenes kirke som får nyte godt av den.

En gruppe bestående av Julie Holmen, Are og Ingjerd Martinsen, Nora P Larsen, Øyvind Arntzen og Anne Britt Schiøtz tok initiativet til å få pusset den opp.

Stillas 2

 

Øyvind Arntzen har sett på tilstanden på bygget og funnet ut at det ikke står så galt til som det kan se ut. Noen bord må skiftes, det må gjøres en del blikkenslagerarbeid, noen takstein må erstattes, og så må det skrapes og males.

Moskenes kirke skade

 

Brødrene Arntzen har liggende bord og takstein som passer og har stillaser vi får bruke.  Men siden Øyvind er på ferie nå, har snekker Jørn Nilsen tatt på seg arbeidet med å bytte de bordene som må byttes.

Nye bord klar

 

Det er en trofast gjeng på en 2 – 5/6 personer som stiller opp på dugnadene. Det er sikkert mange grunner til at det ikke er flere, men det er absolutt plass til fler. Det er bare å komme i 5-tiden på ettermiddagen, så skal man få være med å ta i et tak.

Utstyr

 

Og ikke minst har mange gitt pengegaver til arbeidet.

Av de ca. 150.000,- som trengs er det kommet inn en ca. 130.000,- og da bør nevnes 50.000,- fra Sørvågen Vannverk og 35.000,- fra Fartøyassuranseforeningen. Men resten er store og små bidrag fra mange som er glade i kirka i Moskenes.

Og skulle noen ha lyst til å bidra mer, så er det bare å sende til "Vedlikehold av Moskenes kirke" konto 3000.30.60086.

Arbeidet vil fortsette ut over sommeren, og til vinteren vil man ta spesielt vinduene og få de skikkelig restaurert. Hvis dugnadsånden og pengene strekker til, vil man også ta tak i kirkehagen, gjerdet rundt kirka og de noe slitne trærne som står der, slik at kirka kan framstå i all sin glans til 200-årsjubileet om 7 år.

En stor takk til initiativtagerne, og velkommen til dugnad!

Vi kommer tilbake med mer.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web