http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Reinekrk.jpg

Så ble det ikke stenging av Reine kirke likevel...!

Publisert: 27/08-2013 av Trond Gran

Stort engasjement og stor giverglede gjør at Reine kirke holder åpent i vinter likevel.

Det var med stor glede og takknemlighet at Moskenes Fellesråd sist onsdag kunne oppheve vedtaket sitt om å stenge Reine kirke i vinter.

Det er flott at folk stiller opp for det de synes er viktig, og ikke minst er det flott at Ann Jorid Gjertsen tok dette initiativet og brukte hele sin kraft og sitt nettverk for å mobilisere. Men jeg tror selv hun ble overrasket over responsen.

Takk og takk til alle som ga!

Og pengene som kom inn skal BARE brukes til å holde Reine kirke åpen.

Det sørgelig er at problemet ikke er løst med det. Menigheten strever fremdeles med budsjettene for å få driften til å gå rundt.

Og neste år vil jo problemet være det samme om ikke de bevilgende myndighetene, dvs Moskenes kommune, øker tilskuddet slik at vi ikke kommer i samme saksa igjen.

Derfor håper jeg at politikkerne i Moskenes tar signalet fra folk at kirka, kirkegården og det som skjer der er for viktig til å prioriteres for langt ned.

Selv ikke Moskenes vandrende gledeskraftverk Ann Jorid kan fikse det problemet år etter år.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web