SØNDAGSSKOLE

 

 

 

Høsten 2011 hadde vi lørdagsklubb 3 ganger med et oppmøte på 6-12 unger. Det er ikke noe dårlig oppmøte, og trivselen har vært stor, både hos barn og foreldre. Men av forskjellige grunner, bl.a. endring av arbeidsoppgaver med mer helgearbeid, ser jeg meg ikke istand til å fortsette med lørdagsklubben nå.

Hvis noen har lyst til å gå sammen om å overta som ledere, foreldre eller andre, er de hjertelig velkommen! Jeg skal selvfølgelig hjelpe du/dere igang.

Jorunn T. Larsen

Diakon


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad og Moskenes
kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145
Besøksadresse: Fredvang skole  

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed: 8387 Fredvang    epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web