DÅPEN - UTGANGSPUNKT FOR LIVET I TROEN - OG I KIRKEN

 

Dåp og tro
Hvordan melde dåp
Dåpsdatoer 2014
Dåpsmeldingsskjema
Faddere
Dåpshandlingen
Dåpsopplæring


Dåp og tro

I hele den kristne kirke er dåpen det grunnleggende sakramentet som danner utgangspunkt for den døptes liv i troen og i kirken. Den kristne dåp praktiseres på ulike måter i de ulike kirker. I vår lutherske kirke har vi barnedåp. Omkring 50.000 barn blir døpt inn i Den norske kirke hvert år. Det er gjennom dåp man blir medlem av Den norske kirke.

Det er en forutsetning for dåp av barn at de oppdras i kristen tro. Når barna blir døpt, skjer det derfor i forventning om at de skal ta del i kirkens tros- og konfirmasjonsopplæring. Den norske kirke venter at den som er medlem av kirken, melder sitt barn til dåp.

Et sakrament er en hellig handling innstiftet av Kristus, hvor synlige midler (vann, brød, vin) formidler Guds nåde til alle som tror og tar imot. Den lutherske kirke har to sakramenter: Dåp og nattverd. Forkynnelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene dåp og nattverd bringer Guds nåde til menneskene (derav betegnelsen nådemiddel), og ved dem virker Den Hellige Ånd troen.

Hvordan melde dåp

Dåp meldes i god tid til kirkekontoret i den menigheten der du bor. Selv i de tilfeller en ønsker at barnet skal døpes i en annen kirke (hos besteforeldre eller andre steder) skal dåpen meldes der en bor. Dåpssamtalen skal også være med presten i hjemmemenigheten.

Hvis du ikke har fått brev med orientering om dåp med mulige dåpsdatoer, kan du sende e-post om ønsket dato til post@fmkirken.no eller ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 76093 145. Du vil få orientering og dåpsmeldingsskjema.

 

Dåpsmeldingsskjema 

Eller du kan selv laste ned dåpsmeldingsskjemaet, fylle det ut, og sende det til post@fmkirken.no.

 

Dåpsdatoer våren-sommeren 2018

Mulige dåpsdager i Flakstad kirke:

18.02

11.03

01.04

15.04

20.05

27.05

24.06

15.07

29.07

26.08


Mulige dåpsdager i Moskenes kirke:

11.02

08.04 kl. 17.00

20.05 kl. 17.00

29.07 kl. 17:00

 

Mulige dåpsdager i Reine kirke:

04.03

01.04 kl. 17.00

22.04

10.06

12.08

I tillegg er det mulig å ha dåp på Å bedehus 01.07 og på Vindstad utegudstjeneste 22.07. kl. 12:00

Faddere

En fadder er et vitne som har et ansvar.

Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.  

Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.

Dåpshandlingen

Dåpshandlingen legges normalt til gudstjenesten for å understreke at den døpte tas inn i menigheten, og at menigheten sammen med foreldre og faddere bærer medansvar for den døpte. Den som utfører dåpen øser vann over dåpskandidaten tre ganger, og dpskandidaten tre ganger, og døper vedkommende "til Faderens, Sønnens og Den Hellige nnens og Den Hellige Ånds navn". Både barn og voksne kan bli døpt, men i Den norske kirke er barnedåp det vanlige. Siden det er Gud selv som handler i dåpen er ikke sakramentet avhengig av hvor voksen eller moden dåpskandidaten er. Dåpens vann er et synlig tegn på at livet i syndenes forlatelse tar til. de barn og voksne kan bli d

Dette sier presten hver gang det er dåp i kirken:
"Dere er vitner om at NN/disse barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: Å vise omsorg for henne/han/dem, be for henne/han/dem, lære henne/han/dem selv å be og hjelpe henne/han/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro".

 

Mer informasjon om dåp i kirken finner du på kirken.no


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad og Moskenes
kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145
Besøksadresse: Fredvang skole  

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed: 8387 Fredvang    epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web