Flakstad kirke


 

Det har vært flere kirker i Flakstad før den nåværende kirke som sto ferdig i 1780. Om den kirken som sto før den nåværende, har vi noen sikre opptegnelser. Biskop Nannestad (1748-1750) beskriver etter sin visitasreise i 1750 kirken som en lav, tjærebredd bygning. Taket var stendekket, men helt ødelagt av storm. Sansynligvis var dette en korskirke da han nevner at den store døpefonten, som nå befinner seg på Tromsø museum, sto i søndre kors.  Altertavlen, skriver han, var sammenflikket av kobberstykker. Denne kan idag sees på Bergen museum. Vi vet at den gamle  tjærebredde kirka fikk ny altertavle i 1765 som ble flyttet over til den nåværende kirken. Den er sansynligvis malt av Godtfried Ezechiel som også har malt flere andre altertavler i landsdelen fra denne tiden.

Dagens kirke fra 1780 er en korskirke i tømmer. Plasseringen av tårnet, midt på kirketaket,  er en egenart for flere kirker bygget i denne perioden. Spesielt for Flakstad kirke og noen få andre kirker bygget i denne tiden, er spiret med den løkformede kuppelen.

Det har vært to store restaureringer etter at kirken ble bygget i 1780. Ved den siste i 1938 ville man bringe kirken tilbake til det opprinnelige, både inn- og utvendig.

Slik Flakstad kirke fremstår idag kan man ganske sikkert si at den fremsto i 1780. Den er et av de mest typiske eksemplar på byggevirksomhet og romkunst som kjennetegnet «Friisperioden».

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad og Moskenes
kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145
Besøksadresse: Fredvang skole  

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed: 8387 Fredvang    epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web