Menighetsrådsmedlemmer 2015-2019


 

Menighetsrådet/Fellesrådet består av:

KJELLAUG INGJERD FLAKSTAD BUNES (leder)

INGJERD ANNA MARTINESN

VIBEKE KRISTINE RINGVEJ HOLM

KIRSTI NINA VIAN SVERDRUP

WERONICA ANNE OLSEN

INGER LISE BJØRNSEN (nestleder)

 

Vara:

ANNE BRIT SCHIØTZ

THORE HANSEN

BRITH BERNTSEN WALKER

SIGRUNN GANGA LARSEN

BRIT MARIA ARNTZEN

 

Kommunens representanter:

LILIAN RASMUSSEN (ordfører)

vararepresentant:

LAILA J. KRISTIANSEN (varaordfører)

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web