Menighetsrådsmedlemmer 2015-2019


 

Menighetsrådet/Fellesrådet består av:

KJELLAUG INGJERD FLAKSTAD BUNES (leder)

INGJERD ANNA MARTINESN

VIBEKE KRISTINE RINGVEJ HOLM

KIRSTI NINA VIAN SVERDRUP

WERONICA ANNE OLSEN

INGER LISE BJØRNSEN (nestleder)

 

Vara:

ANNE BRIT SCHIØTZ

THORE HANSEN

BRITH BERNTSEN WALKER

SIGRUNN GANGA LARSEN

BRIT MARIA ARNTZEN

 

Kommunens representanter:

LILIAN RASMUSSEN (ordfører)

vararepresentant:

LAILA J. KRISTIANSEN (varaordfører)

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad og Moskenes
kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145
Besøksadresse: Fredvang skole  

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed: 8387 Fredvang    epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web