Den norske kirke arbeider med innføring av nye gudstjenester basert på hva menighetene selv ønsker.

Mange steder er de kommet langt, andre steder - som hos oss er vi i oppstartsfasen av arbeidet.

Vil du se hvordan man har arbeidet nasjonalt, så følg denne linken her.

Biskopen har åpnet for at vi kan bruke inntil to år på innføringen av det nye - hvis vi gjør noen endringer i de nåværende gudstjenestene våre.

Disse er utarbeidet av en lokal komite og godkjent av Menighetsrådet. I disse dager skal Menighetsmøtet få de forelagt.

Når det har uttalt seg skal saken sendes biskopen til godkjennelse.

Disse midlertidige liturgiene vil vi bruke til de nye er på plass. Men vi vil i tiden framover prøve ut forskjellige løsninger på både tekster og musikk. Dette vil bli presentert her.

De midlertideige liturgiene finner du ved å følge disse linkene:

Midlertidig Høymesse

Liturgiene "Familiegudstjeneste" og "Familiemesse" har vi søkt om å få beholde slik de er.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd
Moskenes kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145

Moskenes kirkelige fellesård:

Rådhuset, Reineveien 67, 8390 REINE 

epost: kirkekontor@moskenes.kommune.no

telefon 98017630

 

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed:     epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web