Vi jobber med en bedre løsning for publisering av innkallinger og referater fra menighetsråd-/fellesrådsmøte. Inntil en ny nettside er på plass, er dokumentene tilgjengelig for gjennomsyn på kirkekontoret. Ta gjerne kontakt ved behov. 

Nedenfor er sakslista for neste møte:

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

12.10.2021 kl 18.00

 

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 28.9.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/21  Festesak

FR sak 07/21  Budsjett 2022

FR sak 09/20  Brannsikring

FR sak 22/20  Renovering

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Blåtur for eldre

MR sak 05/21 Høsttakkefest 26. september

MR sak 06/21 Ny gang ned til kirka og tilgang m/rampe

MR sak 07/21 Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 08/21 Monter til gammel messehagel

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

28.9.2021 kl 18.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.8.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 06/21  Festesak

FR sak 07/21  Budsjett 2022

FR sak 09/20  Brannsikring

FR sak 22/20  Renovering

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Blåtur for eldre

MR sak 05/21 Høsttakkefest 26. september

MR sak 06/21 Ny gang ned til kirka og tilgang m/rampe

MR sak 07/21 Ny løper/teppe i kirkerommet

MR sak 08/21 Monter til gammel messehagel

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

11.8.2021 kl 18.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.5.21 (17.6 avlyst)

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021, inkl. Koronamidler

FR sak 06/21  Festesak

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

17.6.2021 kl 19.00

Saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 11.5.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 10/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 06/21 Dåpsbilde

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

11.5.2021 kl 18.00

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 21.4.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 05/21  Forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 04/21 Diakoni i menigheten

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

16.3.2021 kl 18.00

FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 26.1.21

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21  Budsjett og regnskap 2021

FR sak 03/21  Årsregnskap 2020, årsmelding og statistikk

FR sak 04/21  KLP og premiefond, ekstraordinær tilbakeføring i 2021

FR sak 05/21  Bistand til forprosjekt Utvidelse av Flakstad kirkegård

FR sak 09/20  Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20  Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20  Brannsikring kirkestua

FR sak 29/20  Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20  Barnas alter

FR sak 31/20  Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 02/21 Menighets-/årsmøte for 2020

MR sak 03/21 Arbeidsgruppe Barn og unge i Flakstad

MR sak 02/20 Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 21/20 Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

26.1.2021 kl 18.00

 FR sak 00/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/21 Godkjenning og signering av protokoll fra møte 8.12.20

FR sak 00/21 Post og orienteringssaker

FR sak 02/21 Budsjett og regnskap 2021

FR sak 03/21 Årsregnskap 2020, årsmelding og statistikk

FR sak 09/20 Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 22/20 Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20 Brannsikring kirkestua

FR sak 29/20 Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20 Barnas alter

FR sak 31/20 Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

FR sak 32/20 Kommunikasjonsløsning i kirka

 

MR sak 01/21 Gudstjenester og offer 2021

MR sak 02/20 Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 16/20 Corona-situasjonen

MR sak 20/20 Åpen kirke / oppslutning om kirka / brukerundersøkelse

MR sak 21/20 Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

8.12.2020 kl 18.00

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 24.10.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (høring)

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 25/20 – Brannsikring kirkestua

FR sak 26/20 – Budsjett 2021

FR sak 27/20 – Møteplan 2021

FR sak 28/20 – Valg av leder og nestleder for 2021

FR sak 29/20 – Økonomiplan 2021-2024

FR sak 30/20 – Barnas alter

FR sak 31/20 – Flakstad kirke – utskiftning av elektrisk anlegg

FR sak 32/20 – Kommunikasjonsløsning i kirka

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020, gudstjenesteplan for 2021

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november – oppsummering og aksjonspunkter

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - ny liturgi og samisk språkmarkør

MR sak 16/20 – Corona-situasjonen

MR sak 20/20 – Menighets-/brukerundersøkelse

MR sak 21/20 – Lilla antipendium og messehakel

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

14.10.2020 kl 18.00

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 24.09.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

FR sak 20/20 – Kirkelig organisering

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 23/20 – Kompensasjon inntektsbortfall

FR sak 24/20 – Vedlikehold orgel Flakstad kirke

FR sak 25/20 – Brannsikring Kirkestua

FR sak 26/20 – Budsjett 2021

                                                                                              

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020, Prestens hjørne

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

MR sak 19/20 – Høsttakkefest

MR sak 20/20 – Diakoni i Flakstad

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

24.09.2020 kl 19.00

  

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 17.06.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 17/20 – Revisorrapport regnskap 2019

FR sak 18/20 – Økonomireglement

FR sak 19/20 – Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke (høring)

FR sak 20/20 – Kirkelig organisering

FR sak 21/20 – Revisjon av Utleiereglement – gravferd

FR sak 22/20 – Renovering av Flakstad kirke

FR sak 23/20 – Kompensasjon inntektsbortfall

FR sak 24/20 – Vedlikehold orgel Flakstad kirke    

                                                                                  

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas i november

MR sak 10/20 – Åpen kirke / oppslutning om kirka

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

MR sak 19/20 – Høsttakkefest

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

17.06.2020 kl 19.15

 

FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 06.05.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 02/20 – Budsjettoppfølging for 2020

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, orientering til kommunen

FR sak 15/20 – Ledig stilling som Diakon (50% stilling)

FR sak 16/20 – Menighetssekretær (35% stilling)

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning - gudstjenesteutvalg

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 18/20 – Dugnader sommeren 2020

 

 

Flakstad kirkelige fellesråd

Innkalling til fellesråds- og menighetsrådsmøte

06.05.2020 kl 18.00

 

 FR sak 00/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

FR sak 00/20 – Godkjenning og signering av protokoll fra møte 29.01.20

FR sak 00/20 – Post og orienteringssaker

FR sak 01/20 – Kontooversikt og resultat pr 31.12.19

FR sak 02/20 – Budsjett for 2020

FR sak 03/20 – Støyskjerming/beplanting på kirkegård mot E10

FR sak 06/20 – Nytt alarmsystem i Flakstad kirke

FR sak 07/20 – Flombelysning av Flakstad kirke

FR sak 08/20 – Taushetserklæring fellesrådsmedlemmer

FR sak 09/20 – Brannsikring og brannøvelse Flakstad kirke

FR sak 10/20 – Godtgjørelse til fellesrådets leder

FR sak 11/20 – Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Forhandlingsutvalg

FR sak 12/20 – Lønn kirkeverge

FR sak 13/20 – Innsyn i MR/FR saker

FR sak 14/20 – Årsmelding 2019, oppdatering til kommunen

 

MR sak 01/20 – Gudstjenester og ofringer vår/sommer 2020

MR sak 02/20 – Kurs for nye menighetsråd 19. januar 2020 -> 2. april 2020

MR sak 03/20 – Gudstjeneste Langfredag i Flakstad kirke m/Lilian Dijkema

MR sak 07/20 – Arbeidsgruppe Kirkestua

MR sak 08/20 – Arbeidsgruppe Kirkemusikalsk aktivitet

MR sak 09/20 – Bispevisitas Nov 20 – forberedelser

MR sak 10/20 – Åpen kirke

MR sak 11/20 – Konserthenvendelser for Pinsehelgen 30-31. mai

MR sak 12/20 – Revidering av trosopplæringsplan

MR sak 13/20 – Utsettelse av konfirmasjon – ny dato

MR sak 14/20 – Justering av lokal gudstjenesteordning

MR sak 15/20 – Fasteaksjonen, innsamling Kirkens Nødhjelp (digitalt)

MR sak 16/20 – Corona situasjonen

MR sak 17/20 – En digitalisert kirke i Corona-pandemiens tid

 

 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web