Innkalling til møte 12.02.15

Innkalling til møte 19.03.15

Innkalling til møte 30.04.15

Innkalling til møte 12.05.15

Innkalling til møte 02.07.15

Innkalling til møte 03.09.15

Innkalling til konstit.møte 29.10.15

 

Innkalling til møte 19.01.16

Innkalling til møte 26.01.16

Innkalling til møte 09.03.16

Innkalling til møte 12.04.16

Innkalling til møte 07.06.16

 

Innkalling til møte 24.01.17

Innkalling til møte 14.03.17

Innkalling til møte 25.04.17

Innkalling til møte 08.08.17

 

Møteplan:
Uke 43: tirsdag 24.okt kl 18:00 -  fellesrådsmøte med budsjett og økonomiplan 

Uke 49: tirsdag 5.des. kl 18:00 – menighetsrådsmøte

Uke 4: tirsdag 23.jan kl 18:00


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad og Moskenes
kirkelige fellesråd
  Telefon: 76093145
Besøksadresse: Fredvang skole  

Flakstad kirkelige fellesråd
Org.nr. 877 000 672

Moskenes kirkelige fellesråd
Org.nr. 977 001 005

Poststed: 8387 Fredvang    epost: post@fmkirken.no

Layout, design og programmering: Lofoten Web