Høytidsgudstjeneste
Fredag 25/12-2020 kl 12.00
Sted Flakstad kirke
Info

m/gruppe fra Ramberg blandakor.


OBS! forhåndspåmelding: sms/ring 924 35 809 eller epost: kirkekontor@flakstad.kommune.no

Liturgi Gudstjeneste

Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web