Biskopens juleandakt 2022 - JULEGLEDE

Publisert: 05/12-2022 av Lisbeth Eriksen

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket…»

Luk 2,10

 

Hvis jeg spør om du kan nevne noen ord som du synes passer sammen med jul, hvilke ord ville du tenkt på da? Selv kommer jeg på flere ord, og et som vil være høyt på listen er ordet glede. «Gledelig jul!» sier vi gjerne til hverandre, og flere av julens sanger har glede som tema, som «O jul med din glede» og «Glade jul».

Når vi forbereder oss til jul handler det kanskje om å lokke fram glede? Når vi pynter for å lage julestemning, lager god mat og gir hverandre gaver. Og vi har ulike juletradisjoner som gir oss råd om hva vi kan gjøre for å bringe fram glede.

Juleevangeliet handler om glede. Evangelium er et ord som kommer fra gresk, og oversatt kan vi si at juleevangelium betyr «julens glade budskap». Her møter vi mer enn råd om hva vi kan gjøre for å bli glade, vi blir fortalt om en begivenhet som har skjedd og som er særdeles gledelig.

Innledningsordene til juleevangeliet er ikke «Det var en gang» men «Det skjedde i de dager». Det er ikke bare en fabel til inspirasjon og ettertanke, men hendelser som festes til både tid og sted.

Det er en stor kontrast innebygget i julens glade budskap.

På den ene siden er det kosmiske dimensjoner over fortellingen om en himmelsk hærskare over Betlehemsmarken. Der forkynner Herrens engel en stor glede (eller «megaglede» for å hente et ord til fra grunnteksten): Det som var forberedt fra tidenes morgen er skjedd: «I dag er det født dere en frelser!»

Men selve begivenheten er det ytre sett ikke så mye sus over: Det skjer ikke i et slott, ikke en gang i et herberge men i en stall…. !

Og det er fattige gjetere, langt nede på rangstigen, som får del i dette ved å få det forkynt direkte fra engelen.

Tilfeldig? Eller dårlig planlegging? Eller ligger det en nøkkel til gleden her: at Frelseskongen er kommet, til alt folket: Alle slags folk, der de er og sånn som de har det. Også til oss!

 

Gledelig jul!

 

Gunnar Bråthen

Fungerende biskop


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web