Flakstad kirke - åpen i juli / open church in July!

Publisert: 01/07-2022 av Lisbeth Eriksen

Vi holder Flakstad kirke åpen i juli måned / the church is open in July as follows:

Mandag  kl. 10-15        Monday         9am - 3 pm

Onsdag   kl. 10-15        Wednesday    9am - 3pm

Fredag    kl. 10-15        Friday           9am - 3pm

 

Vi gjør oppmerksom på at kirken kan måtte stenge hvis kirkelige handlinger skal finne sted, og ber om at de besøkende har forståelse for det. 

In case any ceremony will take place within these days and hours, we need to close the church for visitors. Thank you for your understanding. 


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web