Menighetens årsmøte 2021 - Flakstad og Moskenes

Publisert: 07/04-2022 av Lisbeth Eriksen

Flakstad kirkelige fellesråd inviterer til menighetens årsmøte i kirkestua etter gudstjenesten den 14. april kl. 18 i Flakstad kirke. På dagsordenen står velkommen, årsmelding 2021 og eventuelt

Moskenes kirkelige fellesråd inviterer til menighetens årsmøte etter gudstjenesten den 10. april kl. 11 i Reine kirke. På dagsordenen står velkommen, årsmelding 2021 og eventuelt. 

VELKOMMEN til disse årsmøtene!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web