LEDIG STILLING I FLAKSTAD SOM KIRKEGÅRDSARBEIDER/FAGARBEIDER

Publisert: 18/07-2019 av Marit S. Johansen

Utlysing av stilling i Flakstad kirkelige fellesråd som kirkegårdsarbeider/fagarbeider

Kirkegårdsarbeider/fagarbeider - Flakstad kirkelige fellesråd

Flakstad kirkelige fellesråd har ansvar for drift av 2 kirkegårder i kommunen og søker etter en arbeidsvillig og positiv kirkegårdsarbeider i 50% fast stilling. Kontorsted: Ramberg (rådhuset).

Tjenesteområde: Flakstad sokn hører inn under Lofoten prosti og Sør-Hålogaland bispedømme. Det er 5 ansatte med tilsammen  1,9 årsverk i soknet. I tillegg er enkelte stillingshjemler felles med Moskenes kirkelige fellesråd.

Soknet har en kirke og to kirkegårder.

Flakstad er en kommune i Lofoten i Nordland og består av Flakstadøya og den nordlige delen av Moskenesøya. Kommunen har ca. 1300 innbyggere.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet opp til kirkegårdene ved begravelser (graving/nedsettelse av urner), vedlikehold av kirkegårdene, klipping og stell av uteareal, tilrettelegging og vintervedlikehold. Stillingen innebærer også publikumsbehandling og føring av kirkegårdsregister. Mindre vedlikeholdsoppgaver ved Flakstad kirke vil inngå i stillingen.

Faglig kvalifikasjon/erfaring og utdanning:

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.

- Kompetansebevis for gravemaskin er et krav, og det er også kravet om førerkort for traktor med henger.

- Kunne bruke nødvendig IT-verktøy.

- Kunne opptre profesjonelt i møte med mennesker i ulike  livssituasjoner.

- Motivasjon for praktisk arbeid og god helse.

- Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid.

- Personlig egnethet vil bli tillagt særlig stotr vekt.

Vi tilbyr lønn etter tariff, pensjonsordning i KLP og en variert og spennende jobb. Spørsmål om stillingen kan rettes til Flakstad kirkekontor, tlf. 41277797.

Søknad med CV sendes til Flakstad kirkekontor: post@fmkirken.no innen 20. august 2019.  


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web