http://www.fmkirken.no/filer/filer/484.jpg

Nytt tilbud om gravstell!

Publisert: 02/07-2015 av Doina Mihail

Dette er et tilbud til deg som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å stelle gravene selv.

Vestvågøy ASVO er interessert i å starte opp med gravstell i Flakstad og Moskenes.

Tilbudet består i planting, luking, klipping og vanning.

Du kan lese mer om det på ASVOs hjemmeside vvasvo.no under PRODUKTER&TJENESTER. Prisene for Flakstad og Moskenes er ikke enda fastsatt, men det kan forventes et tillegg i forbindelse med kjøring.

Interesserte kan ta kontakt med gravstelleansvarlig ved ASVO Helene Klausen på tlf. 760 54132.

Oppstart usikker, avhengig av antall henvendelser.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web