http://www.fmkirken.no/images/originale/Ansatte/IMG_1055.JPG

Jorunn diakon skal vikariere som prest

Publisert: 11/06-2015 av Trond Gran

Fra 1. september og et år framover skal diakon Jorunn Tetli Larsen vikariere som sokneprest i Flakstad og Moskenes

Jorunn har vikariert som prest før, sist i perioden for Trond prest kom, og er både spent og gleder seg til å ta fatt.

Hun blir den som kommer til å ta seg av alt det en prest skal gjøre, bortsett fra vielser. Derfor vil dere treffe henne i mange situasjoenr ut over høsten og våren.

Hun er i gang med et utdannelsesløp som kan føre fram til at hun blir ordinert til prest, og som del av det trenger hun en del praksis.

 

En av grunnene til at Jorunn skal vikariere er at Trond prest skal vikariere et år i Stamsund. Etter 6 1/2 år som eneprest i Flakstad og Moskenes ønsker han å få litt forandring og jobbe sammen med de flotte folkene i staben i Stamsund.

Samtidig er han veldig tydelig på at dette ikke er første skritt vekk fra Flakstad og Moskenes, men bare en forandring for å kunne komme tilbake neste høst.

Både i tiden i Berlevåg og Sør-Varanger gjorde han noe annet etter noen år for å få en avveksling, og for å kunne være mange flere år videre.

Sånn blir det her også.


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web