http://www.fmkirken.no/images/originale/Ny_salmebok.jpg

Ny salmebok til Flakstad og Moskenes!

Publisert: 27/09-2013 av Trond Gran

På menighetsmøter denne uka har både Flakstad og Moskenes menigheter vedtatt å kjøpe inn og ta i bruke den nye salmeboka fra 1. søndag i advent.

Det har i mange år vært arbeidet med en salmebok som kan erstatte den røde vi nå har. Og nå er den klar.

Den inneholder 899 salmer hvorav 535 er videreført fra den salmeboka vi bruker i dag. Resten er nye salmer hentet fra mange kilder, og mange vil nok oppleve at salmer og sanger de kjenner, men som ikke står i dagens salmebok, også er kommet med. I tillegg er det jo skrevet mye fint og nytt siden tidlig 80-tall.

Vil du vite mer om dette, både prosessen i arbeidet og hvilke salmer som er med, så se her:

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=372967

En del har lurt på hvordan menighetene kan ha råd til noe sånt nå som vi knapt har råd til å holde kirkene varme.

Vel, saken er den at midlene våre kommer fra flere kilder som ikke kan brukes om hverandre.

Kommunens ansvar er lønn til de ansatte og drift av bygg og anlegg (sånn grovt sett).

I tillegg samler vi inn penger under gudstjenestene våre til ulike formål. Men midler samlet inn til Kirkens Nødhjelp eller menighetens barne og ungdomsarbeid kan ikke uten videre brukes til lønn og drift.

Trosopplæringsreformen har gjort at menighetene får en sum penger fra staten pr medlem mellom 0 og 18 år. Heller ikke disse kan brukes til lønn, bygg og anlegg. Men i Vest-Lofoten er vi nå i den situasjonen at det ikke har vært ansatt Trosopplæringskoordinator som er lønnet av de midlene. Dermed har vi midler ledige som ellers vil bli sendt tilbake til staten om de ikke brukes til tiltak innen trosopplæring. Og siden nesten alt det vi bruker av salmer og sanger for de mellom 0 og 18 år står i den nye salmeboka, ja så....

På toppen av dette er menighetsbladet vårt nedlagt og det er igjen midler der som er tilbakeført til menighetsrådene, og som de har vedtatt kan brukes til salmebøker.

Med andre ord: Alternative kilder gjør at vi ikke trenger å bruke kommunale midler til salmebøker, kilder som ikke kan brukes til oppvarming, lønn og annet.

Så derfor: Velkommen til å bli kjent med ny salmebok!

Så snart de er i hus vil vi presentere den under menighetskvelder både i Flakstad og Moskenes. Så følg med!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web