http://www.fmkirken.no/images/originale/menighetskveld.jpg

MENIGHETSKVELDER I FLAKSTAD og REINE

Publisert: 20/09-2013 av Trond Gran

Flakstad og Moskenes kirkelige fellesråd inviterer til menighetskvelder om ny liturgi og ny salmebok i Flakstad kirke onsdag 25.9. og i Reine kirke torsdag 26.9. Begge steder kl. 1800 til 1930

Kirka er et bygg som formidler en fortelling, og som i seg selv er et bilde. Har du noen gang tenkt på at når du går inn i en kirke går du på en måte ut av vår vanlige virkelighet og inn i en annen?

Og hvorfor er nå gudstjenesten vår sånn som den er? Hvor kommer disse ordene vi bruker og måtene vi gjør ting på fra?

Sokneprest Trond Gran og kantorene Brita Falch Leutert (Flakstad) og Jürg Leutert (Reine) vil i første delen av menighetskvelden fortelle litt om kirkebyggets hemmeligheter og liturgiens finesser.

Og målet med det hele er at vanlige kirkemedlemmer skal få litt mer innsikt og kunnskap om en spennende verden slik at vi er bedre i stand til å forme den nye liturgien vår på sikt.

Når vi vet hvorfor ting er som de er kan vi lettere forbedre ting og få det som vi vil.

 

I tillegg blir det menighetsmøte om innføring av ny salmebok.

Det har vært arbeidet med en ny salmebok for Den norske kirke gjennom mange år. Vi i staben ser at forandringene fra den vi nå bruker og til den nye er såpass store og gode at vi ønsker å kjøpe inn og ta i bruk den nye. Det er også menighetsrådene i Flakstad og Moskenes enige i.

Men det er Menighetsmøtet som endelig avgjøre om den nye salmeboken skal kjøpes inn og tas i bruk fra 1. søndag i advent.

Og siden vi likevel er samlet ønsker vi å presentere den nye salmebok og ta innføringen av den opp til avstemning.

Velkommen til menighetskveld!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web