http://www.fmkirken.no/images/originale/620daapsfamilien1.jpg

Utegudstjeneste innendørs

Publisert: 14/07-2013 av

av Brita F. Leutert

alle foto: fotolofoten.no / Knut-Ivar Johansen

Tradisjonen tro arrangerte Flakstad og Moskenes menigheter  kirkesøndag på Vindstad i fellesskap med stedets grendelag.

Også i år deltok  et  orkester  spesielt satt sammen for  anledningen denne gangen bestående av 16 personer. Som vanlig var tenoren Johnny van Hal solist mens prost Ann- Helen F. Jusnes var forettende prest. For første gang ble et barn døpt på denne årlige Gudstjenesten. Det var en strålende opplagt Timo Gabriel Fremmersvik Arnaud fra Fredvang. Og for første gang så lenge man kan, minnes måtte man gi tapt for naturkreftene og flytte Gudstjenesten innendørs. Grendelaget på Vindstad hadde gjort om sløydsalen på den gamle skolen til et nydelig Gudstjenesterom med både alter, krusifiks, kirkebenker og døpefont. Dåpsfatet hadde en flott klang og ble brukt som kirkeklokke. På tross av dårlig vær var Gudstjensten godt besøkt og fjordruta måtte gå flere ganger for å frakte kirkefolket frem og tilbake.
Ingrid Salander, leder av Vindstad grendelag
Dåpsbarnet, prest og familie
Menigheten og Vindstad Kirkeorkester
Prost Ann- Helen F. Jusnes, dåpsbarnets bror Stian Arnaud
Johnny van Hall var solist med orkesteret
Prosten på kafee

Loddtrekning i kaffeen  på den gamle Vindstad skole
Flagget vaiet i gråværet


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web