http://www.fmkirken.no/images/originale/Kirkebilder/Moskenes_kirke.jpg

SKAPERVERKETS DAG med pilegrimsvandring 2. september

Publisert: 31/08-2018 av Trond Gran

Velkommen til annerledes gudstjeneste! Bli med på Skaperverkets dag med pilegrimsvandring!

Vi har i noen år nå markert Skaperverkets dag både i Flakstad og Moskenes med en vandring til kirka, en vandring som i seg selv er en gudstjeneste, og en kort gudstjeneste i kirka.

I år vil vi gjøre det samme, men denne gang bare i Moskenes

Vi går fra parkeringsplassen ved Djupfjordbrua kl. 0930 og går via kirkegården på Moskenes, til Moskenes kirke.

Under veis vil det bli tre stopp med ulike markeringer som hører til på en pilegrimsvandring på en skaperverkets dag.

Selv vandringen med stopp vil ta ca 1 time.

Vi går gamleveien til kirkegården, så følger vi kjerreveien ned til kirka.

De som ikke klarer å gå hele veien fra Djupfjordbrua kan godt hekte seg på toget fra kirkegården, og de som ikke klarer det heller er velkommen til å vente på oss ved parkeringsplassen foran kirka eller inne i kirka.

Gudstjenesten begynner kl. 1100. Det blir en ganske kort gudstjeneste med nattverd der vi gjør noen enkle symbolhandlinger som hører pilegrimsvandringen til (gå tre ganger rundt kirka, legge fra oss bekymringssteinen, tenne lys osv.)

Etter gudstjenesten blir det en enkel kirkekaffe.

Velkommen til en annerledes gudstjeneste!


Bestille / Avbestille Nyhetsbrev fra http://www.fmkirken.no/  Del    

Flakstad kirkelige fellesråd Moskenes kirkelige fellesråd

Besøksadresse/postadresse:

Flakstad rådhus
Flakstadveien 371
8380 Ramberg

Besøksadresse/postadresse:

Moskenes rådhus
Reineveien 67
8390 Reine

Org.nr. 877 000 672 Org.nr. 977 001 005
kirkekontor@flakstad.kommune.no                kirkekontor@moskenes.kommune.no
Telefon: 760 93145 Telefon: 980 17 630

Layout, design og programmering: Lofoten Web